Privadesa

A Kubik Center ens preocupem per la privadesa i la transparència.

A continuació, li indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos.

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable Marius Florentin Enachescu
Finalitat Gestionar les seves dades de contacte i enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes, serveis i esdeveniments.
Legitimació Consentiment de l'interessat, del pare o tutor legal.
Destinataris No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.
Procedència El propi interessat.

Informació completa sobre Protecció de Dades
1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Marius Florentin Enachescu.

X4235101L

Costa Magdalena 2, Baixos, 25007 Lleida.

Codi Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris: E25624129

636 245 530 - fisio@kubikcenter.com.

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Gestionar les seves dades de contacte i enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes, serveis i esdeveniments.

3. Per quant temps conservarem les seves dades?

Durant 5 anys o quan ja no siguin necessaris per a la finalitat per la qual es van recollir.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

  • Interès legítim del responsable.
  • Consentiment de l'interessat
  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Els destinataris de les dades seran tots aquells que hagin de ser-ho com a conseqüència del compliment i exercici per KubikCenter de les seves funcions i obligacions i desenvolupament de l'activitat del centre; i tots aquells que hagin de tenir accés a les dades amb motiu de la prestació d'un servei a KubikCenter necessari per al compliment i exercici de les funcions i obligacions d'aquest i per al desenvolupament de l'activitat del centre.

6. Transferències de dades a tercers països

Podran produir-se cessions o transferències internacionals de dades, que no comptin amb una decisió d'adequació referida en l'article 45 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, o no comptar amb garanties adequades referides en l'article 46 del citat Reglament Europeu.

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si Kubik Center està tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Kubik Center deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a Kubik Center procedeixen de:

  • El propi interessat o el seu representant legal.

Les categories de dades que es tracten són:

  • Adreces postals i electròniques
  • Informació comercial
  • Dades identificatives dels usuaris dels serveis prestats per Kubik Center

Es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).

També pots consultar:

Avís Legal Política Cookies